BG EN RU DE
Slide8 Slide9 Slide10

ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

Основните етапи на производствения процес в "МБИ - България" ЕООД са следните:

  1. Подготовка на материалите:
  2. Основни технологични операции:
  3. Довършителни операции и монтаж: